Kalendarium – Dagbok

Verksamhetsåret 2013/2014

2013-10-01 Sista dag för remissvar till Näringsdepartementet  
Regeringens intention att öka resurserna till infrastrukturen ligger bakom Trafikverkets förslag till nationell plan för 2014-2025. Remisstiden går ut tisdag 1 oktober 2013.

Bakgrunden presenteras av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på video från ett webbsänt möte om Sveriges framtida transportsystem.  

Styrelsen bedömer att ett remissvar från VETA inte behöver vara lika verkningslöst som i tidigare liknande situationer. Vi har nämligen noterat hur ministern själv öppnar för dialog på webben. Även i sociala media kommer frekventa reflektioner och snabba personliga svar från Catharina Elmsäter-Svärd via Twitter och Facebook.
Det kan ge utrymme att komma förbi den misstro och toppstyrning från trafiksäkerhetsledningen vid Trafikverket, som länge har blockerat kompetensförsörjningen och förtroendefulla relationer mellan trafiksystemets människor. 

2013-09-23 Styrelsemöte 
Tid: Klockan 10, måndag 23 september 2013.
Plats: Industrimuséet, Gislaved.

2013-06-18 Styrelsemöte – Stämma
Tid: Klockan 10, tisdag 18 juni 2013.
Plats: STOP haveridynamik, Sturefors, Linköping.