Vem kan reparera Din bil framöver?

EU skapade för många år sedan ett så kallat gruppundantag så att fristående verkstäder fortfarande kunde reparera bilar. Bilar hade från tidigt 1990 tal en så kallad OBD kontakt där man kunde läsa felkoder som fordonets dator kunde leverera.
Dessa felkoder var aldrig helt säkra reparationsanvisningar utan bara rådgörande för verkstaden. Från 2017 så väljer istället biltillverkaren att man levererar dessa koder till tillverkarens server. Man kan därför inte läsa av direkt i bilen. Avgasreningssystem ska dock kunna läsas om man ser till den lagens krav.
Vad gjorde då EU åt att gruppundantaget ska gälla fortsättningsvis. Jo man skapar ett prenumerationsförfarande till vilket verkstäder ska kunna ansluta sig till. Se bifogad artikel i Motormagasinet. Länk

Vem äger bilens information?

I dagens bilar finns en så kallad OBD kontakt där man kan läsa av brister som kan finnas på fordonet i fråga.
OBD porten i våra bilar kommer i framtiden bara finnas till för avgasrelaterade orsaker/fel.

All information i övrigt levereras direkt till biltillverkaren via trådlös överföring till deras servrar.
Nya bilar kommer att gå över till detta system och informationen kommer bara att finnas hos tillverkaren.

Man strider inom EU vem som äger denna information, men frågan är om det så kallade gruppundantaget kommer att vara värt något i framtiden?
Det finns flera grupper inom EU som vill verka för att denna information ägs av den som köpt bilen. Men frågan är lyckas man övertyga EU:s beslutande organ om detta?

Redan har man från biltillverkare börjat att kalkylera med vad detta kan ge för framtida inkomster. Vissa säger i branschen att dessa intäkter kommer att generera mer än man fick i avkastning på att tillverka fordonet.

Läs gärna om detta i länken nedan, där knyter man det till självkörande bilar. Men det finns massor av information även i dagens bilar. Den måste man ha om man ska felsöka!
http://www.nyteknik.se/fordon/kampen-om-bilarnas-data-6791075

 

3 dagar i mellandagarna minskar trängselskatten i Göteborg trafiken!

Göteborgs trängselskatt

Miljöförvaltningen i Göteborg lämnar förvillande information för att uppnå egna politiska syften.. Onsdag den 2 januari var första dagen för trängselskatt i Göteborg, således mitt i mellandagarna då många är lediga. Tre dagar senare, lördag den 5 januari går man ut i Göteborgs Posten med uppgiften om att ”Prognoserna slår in – trafiken minskar”. Ett mer korkat uttalande är svår att finna med tanke på att endast tre vardagar passerat och att dessa ligger mitt i mellandagarna. Många har ledigt och de som kör, åker kanske inte sin normala väg. Ett sådant uttalande får komma först efter en längre utvärderingsperiod. Uttalandet nu skapar endast sämre förtroende för myndigheten.

Dumt uttalande av Trafikkontoret

I GP säger Anders Roth, miljöchef::

Trafiken på de smala och krokiga vägarna mellan Klareberg och Lillhagen, Gamla Böneredsvägen och Lerbäcksvägen, har ökat med 50 procent sedan trängselskatten infördes.

– Det är ungefär vad vi räknade med, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret. Men blir ökningen större måste vi överväga trafikdämpande åtgärder

Det kan vara sänkta hastighetsgränser, avsmalningar och vägbulor.

Göteborg vill bli av med bilarna helt

Av detta uttalande kan man inte annat än dra slutsatsen att man vill helst bli av med bilarna helt och hållet, och kanske är det så i en framtid i större städer, men först måste man skapa förutsättningar för en sådan vision.

Roths omedelbara tanke att göra det svårare och sannolikt trafikfarligare att åka på småvägar genom att införa avsmalningar och bulor kan inte vara den rätta vägen. Han bidrar endast till att förlöjliga myndigheten i folks ögon.

 

Ensidigt om dubbdäck

I SvD skriver Anna Gustavsson den 11 februari om bland annat dubbdäck och kopplingen till PM10, dvs ganska grova partiklar som finns i luften. Hon berör överhuvudtaget inte de riktigt små partiklarna, s.k. nanopartiklar från förbränning (avgaser mm) som lätt kommer ner i lungorna och ut i blodet och som är bevisligen farliga för hälsan. På hårt trafikerade gator som Hornsgatan i Stockholm kan det ibland finnas så mycket som över 100 miljoner sådana partiklar per liter luft. Tänk att man ständigt andas ner detta i lungorna om man går på en sådan gata. En liter luft får man i sig snabbt!

Säkerheten borta
Anna Gustavsson berör heller inte med ett ord frågan om säkerheten om dubbdäcken skulle tas bort. VTI har visat att det leder till ett ökat antal dödsolyckor, olyckor där människor i alla åldrar kan dö när som helst. Dålig luft ger inte den effekten, möjligen kan den förkorta livet hos människor som närmar sig livets slutpunkt.

Partiskhet
Det är förvånande att en journalist kan vara så partisk som Anna är. Hon tycks gå Naturskyddsföreningens ärenden utan att ifrågasätta konsekvenserna. Är det inte en journalists skyldighet att skriva utifrån alla aspekter?

Dubbdäck en begränsad faktor
Anna skriver som om man körde med dubbdäck året runt. Så är det naturligtvis inte. Inte ens på vintern har dubbdäck någon större effekt på produktionen av PM10 i luften. Så länge det är fuktigt så hålls de grövre partiklarna nere på marken. PM10 är ett problem huvudsakligen på våren när gatorna torkar upp. I andra länder används ofta CMA, som ungefär som salt, men mindre aggressivt, håller vägbanan fuktig även då det för övrigt är torrt ute.

Dubbdäcksförbud i Göteborg utan effekt
Motor skriver i en artikel i nr 10.11 om resultatet förra året av dubbdäcksförbud på vissa gator. En uppföljning har visat att förbudet hade ingen effekt på halten PM10.

Rädda för kostnaderna
Politikerna är livrädda för kostnaderna som blir ett resultat av åtgärder som behövs för att lösa problemen. Istället för asfalt som bättre motstår slitaget från däck och dubb, så har man mer och mer övergått till billigare och sämre asfaltkvaliteter (VTI). CMA kostar också pengar, liksom utökad renhållning på gatorna. Man skyller oftast på att renhållningen inte har tillräcklig effekt, men vill inte investera i tillräckligt bra maskiner.

Sen men halkig vinter
Vi har fått uppleva två rejäla vintrar 2009/2010 och 2010/2011 då debatten om dubbdäckens berättigande avtog högst markant. Denna vinter började mycket milt, men när kylan kom så kom även svår halka. Sedan har vintern återgått till en mer normal utveckling med snö och is på gatorna.

Låt dubbdäcken vara!!
De bilister som anser att de kan köra med dubbfria däck (så länge andra river åt dom) må få fortsätta köra utan dubb. Kanske blir de fler med tiden. Men att förbjuda dubbdäck är fel väg att gå. Då riskeras säkerheten på ett sätt som i slutändan kan innebära avsevärt högre kostnader för samhället och sämre luft genom ökad användning av sand än vad man hade tidigare.