Till VETA weböversikt Bilrutan nr.1 - 28/5 1997

Nyhetssida till trafikanternas tjänst
från den ideella föreningen VETA
för deltidsforskande trafikproffs


Citera gärna, men ange källan (www.veta.se/bilrutan/).
VETAs websidor har inget ekonomiskt bistånd från myndigheter eller av skattemedel.
De kan hållas tillgängliga på Internet tack vare stödet från våra företagsmedlemmar, däribland:

Trafikskolorna | Halkbanorna | Safety Driving | Continental Däck | STOP

Så blir man företagsmedlem

Blir bilen olaglig 1998?

Nya EU-regler för 1998 års personbilar kan bli dyra om man inte känner till dem. Att exempelvis byta till andra dimensioner på fälgar och däck blir förbjudet i många fall. Utrustning som förr har gjort bilen extra användbar kan snart göra den olaglig. Inte ens bilimportörerna känner till de bestämmelser som Vägverket förbereder.

En medlem i VETAs ledningsgrupp varnar nu genom Bilrutan för en kalldusch, liknande den som drabbade många ägare av lätta motorcyklar förra sommaren. Men denna gång kan de ekonomiska förlusterna bli avsevärt större och drabba långt flera personer och företag. En titt på Vägverkets websidor gav reportern bakom Bilrutan ingen ledning denna gång.

Helbilsgodkännande okänt?

- Som medlemmar i EU måste vi acceptera systemet med helbilsgodkännande. Men det kan bli stora problem för alla som har tänkt sig att ändra på detaljer i bilar från årsmodell 1998. Det säger P.-O.Franssén, kvalitetsrevisor vid AB Svensk Bilprovning med många års erfarenhet som både besiktningsman och stationschef.

P-O.Franssén var mycket omtyckt som stationschef bland både personal och kunder erinrar sig Bilrutans representant från sina egna besök på Linköpingsstationen. Att hjälpa vanligt folk stämma i bäcken är en av P-O:s många förtjänster. Det visar han nu igen med sin lyhördhet för dem han träffar under sina revisionsresor runt om i Sverige.

- När P-O nämnde helbilsgodkännandet hade vi lagt order på ett antal solluckor som vi avsåg att montera själva på 98:orna i Sverige, säger man hos en av våra större importörer. Det blir rena förlustaffären. Men tack vare P-O är vi nu medvetna om att något är på gång - även om det inte går att få besked från Vägverket ens om de mest akuta dispensfrågorna.

Samma oklarhet kan faktiskt ruinera småföretagare, som nu offererar eller beställer ombyggnader av 98:or ungefär som på tidigare årsmodeller. Taxi- och handikappade bilägare är andra grupper som kan få problem efter nybilsköpet.

Däckdimension

- Serietillverkade bilar som inte tillhör lågserieversioner granskas enligt mer än 50 EU direktiv, fortsätter P-O.Franssén och bläddrar i en tjock lunta, som Vägverket sammanställt. Exempel på sådana direktiv är buller, bromsar, belysning, bränsleförbrukning o.s.v. En personbil är sedan godkänd enbart med den utrustning som den hade vid granskningen.

- Om du vill ändra bilen, måste du förvissa dig om att ändringen finns med i helbilsgodkännandet.

- Ändras däckdimensionen, så påverkas bilens egenskaper i flera olika direktiv, t.ex. bränsleförbruknings-, buller- och hastighetsmätardirektiven. I registreringsbeviset framgår vilka fälg- och däckdimensioner, som är godkända.
Inget annat får användas, konstaterar P-O.Franssén.

Släpvagnsvikt

- Den högsta tillåtna släpvagnsvikten är ett annat problem. En till synes identisk bil av 1997 och 1998 års modell kan ha helt olika tillåten släpvagnsvikt. 1998 års modell av en helbilsgodkänd biltyp skall vara provad med max tillåten släpvagnsvikt i en lutning på 12% fem gånger efter varandra.

- Detta krav gällde inte en nationellt godkänd bil av 1997 års modell. Här kan ingen i framtiden öka släpvagnsvikten på en redan godkänd bil. Man kan inte som nu besikta om bilen med barlast till en högre tjänstevikt. Det gör man för att få köra med tyngre släpvagnar på sitt B-körkort utan E-behörighet.

Vad är tillåtet?

Vad får man då göra med en helbilsgodkänd personbil? Vägverket är föreskrivande myndighet i Sverige när det gäller fordonsbestämmelser. Men där kan man inte idag uttala sig om vilka ändringar som blir tillåtna. På helbilsgodkänd bil av 1997 års modell har Vägverket medgivit att man fått montera draganordning, taxi- och handikapputrustning fram till 31/12 1997. Vad som kommer att gälla därefter tycks ingen veta idag, när bara ett halvår återstår.

- Helbilsgodkännandet skall bli aktuell för alla fordonsslag i framtiden. Men slutlig tidpunkt är inte fastställd inom EU när det blir tvingande krav för medlemsländerna, berättar P-O.Franssén. Dock vet man att husbilen diskuteras intensivt nu. Den klassas som personbil i övriga Europa.

Men vad kommer att gälla nationellt när det gäller gasol och ventilation? Även här är det svårt att få någon att svara säkert.

Regler ändras

Helbilsgodkännande utfärdas av olika certifieringsorgan ute i Europa. I Sverige finns inget sådant organ, som kan ge ett fullständigt godkännande.

EU-direktiven ändras fortlöpande. De får nya nummer och träder ikraft vartefter. Nationellt måste sedan medlemsländerna anpassa sig till bestämmelserna inom vissa tider. För vissa EU-direktiv får man nationellt ha hårdare krav. Andra får man inte göra några tillägg eller ändringar i. Och vissa kan ses som rekommendation. I några fall kan de även ersättas av ECE-regler, som är ett världsomspännande system under FN:s beskydd, avslutar P-O.Franssén.

Redigerat för Bilrutan av
LENNART STRANDBERG

ECE = Economic Commission of Europe
Lågserieversion = mindre än 500 exemplar.


Från VETA har vi flera gånger sökt medel från Vägverket för att informera om liknande frågor på Internet. Ansökningarna avslogs utan motivering. Den websida du nu läser har alltså tillkommit helt på ideell basis.
Vi vädjar till flera organisationer att ansluta sig till VETA som företagsmedlemmar och därigenom göra det möjligt att bygga vidare på funktionen som Trafikantombudsman - oavsett om myndigheterna vill släppa till några skattepengar eller ej.


VETAs websidor har nu fått besök sedan 30/4 1996.

Tillbaka till VETA: [Översikt (med ramar)] [Hemsida (utan ramar)]

Frågor om VETAs websidor mailas till webmaster@veta.se

URL= http://www.veta.se/bilrutan/helbil98.htm uppdaterad 28/1 1998
Besök sedan 28/5 1997.

Åter till Bilrutans Innehållsförteckning