Klicka här till VETA nya hemsida
Denna sida uppdateras ej
Men den finns kvar pga flera länkavtal


NEW Home page
mainly in SwedishVETA Web-pages
help drivers
to prevent accidents
with knowledge,
not blame

English: left side
Frames: Swedish only


No news below
fr.12 Feb 1998VETA webmap
No frames | Ej ramar

NY hemsida
Denna uppdateras EJ


VETA websidor
hjälper fordonsförare
förebygga olyckor
med kunskap,
inte pekpinnar

Svenska Svenska: höger sida länkar
Översikt med ramar (frames)

Antilock Brake Safety underestimated
Insurance study overlooks mileage
Fatal: New tyres or brakes
10% distance = 33% speed

Enter StOP Ingång
STOP

Däckfakta! Bästa däcken bak?
Är 4-hjulsdrift & ABS-bromsar olika?
20+4döda i privat övningskörning
Mindre bilar småsnålt eller miljövänligt?


How?

Too late for practice | För sent att träna

Hur?


Vote on language split! | Rösta på språkdelning!
See the results immediately | Du får se resultaten direkt
How do you prefer VETA Homepage? | Hur vill du ha VETA hemsida?


Homepage Contents

Hemsidans Innehåll

Web-site image map

Klickbar webkarta

Selected High-Lights

Aktuellt urval på svenska

What is VETA?

Vad är VETA?

List of web-pages

Websideförteckning

Visitor statistics

Besökstatistik

Web-maker E-mail

Webmakarens Epost

Room for new people

The webmaker and charter chairman of VETA, professor Lennart Strandberg, has decided to withdraw from the Board and will not be available for reselection at the 1998 annual meeting on March 28.
Thereby, Lennart intends to leave room in VETA for established traffic researchers and attract more of them to join as active members.

Of similar reasons, Lennart will remove (perhaps controversial) webpages with his personal opinion from www.veta.se. However, the URLs will be kept 'alive' and the contents will be accessible through links to similar pages at his company-web (http://www.stop.se/). Lennart feels sorry about that he cannot maintain both sites. Frequent updates will not be possible, until new webmakers have volunteered.

- I expect this to accelerate now, when "the old man" leaves room for other people in this excellent association, Lennart Strandberg commented his announcement at the board meeting on Feb.12.

Plats för nya krafter

Webmakaren och initiativtagaren till VETA, professor Lennart Strandberg, har beslutat lämna ledningen och avböjer omval till ordförandeposten vid stämman 28/3 1998.
Lennart vill därigenom öka utrymmet i VETA för etablerade trafikforskare och locka flera till aktivt medlemskap.

Av samma skäl kommer Lennart att ta bort sina personligt färgade (och kanske kontroversiella) websidor från www.veta.se. Men adresserna hålls vid liv och innehållet ska kunna nås via länkar till likartade sidor på hans nyöppnade företagsweb (http://www.stop.se/). Lennart beklagar att han inte hinner sköta webmakeriet på båda ställena. Det blir alltså glest med uppdateringarna här tills nya webmakare har anmält sig.

- Men det kommer nog att gå fort nu, när inte jag sitter som en gammal propp på flera stolar samtidigt i denna fantastiska förening, kommenterade Lennart Strandberg sitt besked vid styrelsemötet den 12 februari.


Imagemap of VETA web-site = Klickbar bildkarta över VETA websajt
VETA Web-guide Imagemap

In English
Selected VETA High-Lights
with text in English
Svensk text
VETA-urval med svensk text


VETA is a non-profit society
for safety research
by traffic professionals.

The Swedish acronym means
Science and Experience
in Traffic safety Work

VETA är en ideell förening
för trafikproffs
som vill forska om säkerhet.

VETA står för
Vetenskap och Erfarenhet
i TrafiksäkerhetsArbetet.


English
Separate web-pages
Links only to web-pages in English

VETA
http://www.veta.se ...

Svenska
Separata websidor
Länkar enbart till websidor på svenska

this Home-page

(www.veta.se)

denna Hemsida

VETA web in frames
Not yet in English

... /alla/index.htm

VETA weböversikt
med ramar (frames)

VETA Newsletter
Not yet in English

... /bilrutan/

VETA nyheter genom Bilrutan
Flera sidor kommer.

VETA society

... /society.htm

Föreningen VETA. Engelsk kortversion.

VETA society

... /forening.htm

Föreningen VETA

VETA seminars etc.

... /kalender.htm

VETA arrangemang

VETA Corporate Members

... /partners.htm

VETA företagsmedlemmar

Near-accident reports

... /safer.htm

Tillbudsrapportering

82 fatalities at pedestrian crossings

... /overgang.htm

82 dödsolyckor vid övergångsställen

Yaw Stability, Vehicle Dynamics, Accident Statistics

... /girstab.htm

Girstabilitet, naturlagar, olycksstatistik

Yaw Stability, Vehicle Dynamics and accident statistics.

... /yawstab.htm

Girstabilitet ... Engelsk version.

Studded tyres banned Easter - Nov.1. Revival of debate in Sweden's leading Daily Newspaper Sep.-88

... /dnddubb.htm

Om dubbdäcksförbudet, utökat 1988:
Dagens Nyheter Debatt 880929

Inflated belief in speed limits. Revival of debate in Sweden's leading Daily Newspaper Aug.-89

... /dndfart1.htm

Övertro på fartgränser
Dagens Nyheter Debatt 890806

Finishing speed limit debating in Sweden's leading Daily Newspaper Sep.-89

... /dndfart3.htm

Respektera individen i fartdebatten.
Dagens Nyheter Debatt 890914

Ignorance of practical experience from public experts. Debating in Sweden's leading Daily Newspaper Aug.-95

... /dnd95802.htm

Statens experter nonchalerar proffserfarenhet
Dagens Nyheter Debatt 950802

Fatalities with amateur driving teachers

... /livsfara.htm

Dödsolyckor vid privat övningskörning

Debating on car weights and amateur driver education in Sweden's leading Daily Newspaper July-96

... /dndvikt.htm

Statlig opportunism hindrar proffsstöd till privat övningskörning och försvårar övergång till säkrare, stora bilar.
Dagens Nyheter Debatt 960729

Facts and references on car weight and safety

... /bilvikt.htm

Fakta och hänvisningar om bilstorlek och -säkerhet

66 ordinary drivers braking on ice with ABS

... /abs66is.htm

66 normalförare bromsar på is med ABS

66 ordinary drivers braking on ice with ABS

... /abs66ice.htm

66 normalförare bromsar på is med ABS

Select your favourite amusements

... /njutkrav.htm

Vyväljare till favoritnöjen

Motorsport Links

... /masalvar.htm

Motorsport-länkar

Mixed Links

... /linkmix.htm

Blandade länkar

Ideas on safety may be rewarding

... /tipstest.htm

Idéer kan ge fina priser

Safety Driving Sweden
(Home Page in Swedish only)
Enterprise for driver training (25000 educated 1986-1996)

... /sds/

Egen webadress för företagsmedlem

Safety Driving Sweden
Lär dig köra säkrare i Volvo S70
25000 förare utbildade 1986-1996

StOP
St
randberg Accident Prevention
Enterprise for free-lance research, lectures, driving demonstrations, tests & measurements, accident investigations. English spoken.

... /stop/ (frames)
Separate partner directory
Enter StOP Home

StOP
St
randberg's OlycksPrevention
Företag för frilansforskning, lektioner, kördemonstrationer, tester och mätningar, olycksutredningar, etc.

STR
( Here only in Swedish)
Swedish Traffic School Union has its own site: http://www.str.se/

... /str/

Separate for partner

STR
S
veriges Trafikskolors Riksförbund
har också en egen websajt

TOP
(Here only in Swedish)
Swedish Skidpad Union

... /halkbana/
Egen webadress
(företagsmedlem)

Svenska halkbanor i TÖP
Sveriges Trafik Övnings Platser

English
External web-pages

VETA
http://www. geocities.com ...

Svenska
Externa websidor

Antilock (ABS) brakes

... /Athens/1944/

Låsningsfria ABS-bromsar

VETA Ombudsman

.../MotorCity/2200/

VETA ombudsman

Anonymous risk reporting form

... /MotorCity/2200 /locketav.html

Formulär för anonym riskrapport

Hints for visitors to Japan

.../Tokyo/5151/

Japan-besökartips mest på engelska


Under Construction

Topics
... may still be here
... though deleted from this Home-page.
Sorry for expired links!

Ämnen
... finns kanske ännu här
... även om de tagits bort på denna hemsida.
Hoppas Du ursäktar länkmissarna!

U.S.flag

Svenskflagg

Under ConstructionThe
Emergency 911 Ring is owned by CodeRN2

This Site you're looking at is owned by VETA


Next Page | Skip It | Next 5 | Prev | Random ]

Want to join the ring? Get the information


VETA

Visitor
statistics

CLICK HERE TO VISIT THE WORLD'S TOP 1000 LIST!

VETA

Besök-
statistik

From 30 April 1996 until close
VETA web-site
was accessed ...

... besökare hade kommit
till VETA websajt
från 1996-04-30 till stängning

Until 1/1 1998
our external pages had had about
20000 additional accesses.

GeoCities

Till årsskiftet 97/98
hade våra externa sidor haft omkring
20000 besök därutöver.


© This web-site was opened
by the charter chairman of VETA:
Lennart Strandberg with support
from his Swedish enterprise in ...

April 1996

... öppnades denna websajt
av Lennart Strandberg,
charterordförande i VETA
och egenföretagare i StOP

Please, do not ask us in VETA
on general traffic issues!
We have no funds at all
for public Email-service.
Fortunately, a lot has been given to the
Swedish Road Administration & NTF

@

V.v. Emaila inte till oss i VETA
om allmänna trafikfrågor!
Vi har inga som helst anslag
för att serva allmänheten.
Dessbättre finns gott om den varan
hos Vägverket och hos NTF

U.S.flag
Home-page
Back to Top

VETA
visit
fr. 30 April 1996
URL= http://www.veta.se/

Svenskflagg
Hemsida
Till övre delen


Ban landmines - www.landmine.org (43KB animation)