Denna sida har ersatts av http://www.stop.se/LS/lscv.htm with more recent updates

Lägg till ramar (frames) klicka sedan på CV | Ta bort övriga ramar, till full skärmbredd
Lennart Strandberg

Lennart Strandberg

Vetenskaplig stigfinnare och nätverksbyggare för forskningsintresserat trafikfolk.
Respekterad analytiker med bred erfarenhet av att belysa relevanta fenomen i det fysiska samspelet mellan människor, maskiner och miljö.


Bor i Sturefors 1mil sydost om Linköping
med hustru och två barn födda 1980 och 1983
CV, Curriculum Vitae (latin för levnadslopp)
Svenskflagg Kortversion med Lennarts E-mail och nummer till telefon & fax Svenskflagg

U.S.flag Brief CV in English U.S.flag


Förvärvsarbeten - Yrkesverksamhet
(befattningar med kursiv stil innehavda september -97).

 1. (1969-70) Flygingenjör i Flygvapnet vid Flygmedicinska Institutionen och Försvarets Materielverk.
 2. (1970-77) 1:e forskningsingenjör vid statens väg- och trafikinstitut, Trafikant- och fordonsavd.
 3. (1977- ..) Professor (först laborator) i teknisk olycksfallsforskning vid Arbetslivsinstitutet, tjänstledig 1986-.
 4. (1986-94) Forskningsledare (Säkerhetsteknik) vid statens väg- och trafikinstitut (VTI). Slutade på egen begäran.
 5. (1994- ..) Trafikforskare i eget företag, STOP: analyserar säkerhet, mäter, utbildar, initierar FoU.
 6. (1995- ..) Styrelseledamot & FoU-ansvarig (ej anställd) i aktiebolaget VETAB ägt av föreningen VETA.

Utbildning, examina & utnämningar
(kursiverade med regelbestämd kompetensprövning).

 1. (1960) Körkort för lätt motorcykel. Tävlingslicens enduro (OT) och motocross.
 2. (1962) Körkort för bil. Licens-rally (OT) uppklassad 1963. Seniorlicens (högsta) för hastighetstävling 1964.
 3. (1964) Studentexamen i Borlänge (reallinjen, matematisk gren).
 4. (1964-69) Flygingenjörsutbildning i kombination med värnplikt och praktik för examen vid KTH.
 5. (1969) Civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm (Sft nu farkostteknik).
 6. (1972) Betyg i psykologi (20p V.G. inläst på fritid under en termin) vid Stockholms Universitet.
 7. (1976) Utnämnd av regeringen till laborator i teknisk olycksfallsforskning efter sakkunnigförfarande.
 8. (1977) Ledamot av teknisk fakultet vid tillträde av laboraturen. Ämnesansvarig i skyddsingenjörsutbildningen.
 9. (1983) Kurs i vetenskaplig faktaanalys inom KTH forskarutbildning. Deltog på särskild inbjudan.
 10. (1985) Kompetensförklarad av sakkunniga till professur i Fordonsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
 11. (1986) Förarutbildning för buss & lastbil med tung släpvagn till full körkortsbehörighet (A BE CE DE).
 12. (1987) Utnämnd av regeringen till professor i teknisk olycksfallsforskning.
 13. (1988) Kompetensförklarad av sakkunniga till professur i Fordonsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola.
 14. (1993) Invald i Linköping-Filbyter Rotaryklubb (klassifikation 1997: Driving Safety Research).
 15. (1975-94) Sambands- & operationsanalys, simulering, ledarskap m.fl. uppdragsutbildningar gm arbetsgivaren.

Exempel på personliga uppdrag och stipendier.

 1. (1985) Chairman (departementsuppdrag) Heavy Goods Vehicles vid NHTSAs 10:e ESV-konferens i Oxford.
 2. (1984-86) Ordförande och vetenskaplig koordinator i ISO/TC94/SC3 WG1 Slip-Resistance.
 3. (1987) Chairman (departementsuppdrag) Heavy Goods Vehicles vid NHTSAs 11:e ESV-konferens i Washington D.C.
 4. (1992-93) Utbildningsplanering för Högskolan i Falun Borlänge och Högskolan i Trollhättan-Uddevalla.
 5. (1993- ..) Charterordförande för den ideella trafikforskningsföreningen VETA, bildad på Polishögskolan.
  VETA = Vetenskap och Erfarenhet i TrafiksäkerhetsArbetet.
 6. (1993- ..) Lektioner och körlaborationer i mätbil vid årliga internationella kurser hos VTI Utveckling AB.
 7. (1994) V.A.G. stipendium från STR "för mångåriga utomordentliga insatser inom trafikutbildningens område".
 8. (1994) Stipendieresa till Tokyo för National Institute of Police Science.
 9. (1995) Seminarier i KTHs kurs Introduktion till Farkostteknik för ca 150 teknologer årligen.
 10. (1995) Ansvarig för VETAs websidor på Internet med ca 700 besökare per vecka 1996/97.

Publicering (se lista). Offentliga framträdanden.

 1. Författare till ett hundratal vetenskapliga artiklar och rapporter som forskare vid VTI (1970-1977, 1986-1994), vid Arbetsmiljö-/Arbetslivsinstitutet (1977-1986) och för VETA (1994-..).
 2. Populärvetenskap på begäran av exempelvis Däck-Extra okt.-89, Däck-Debatt 6/89, Quattro 1/95.
  Cirka 100 uppslagsord 1989-1996 enligt avtal med Nationalencyklopedin t.ex. avdrift; blockering; bromsspår; bromssträcka; fartblindhet; flygande inspektion; krocksäkerhet; krypvinkel; körsäkerhet; levande kraft; kursstabilitet (med illustration), moddplaning; mönsterdjup; neutralstyrning; olycksutredning; påskjutsbroms; reaktionssträcka; rullbälte; sidgrepp; sidkraft; simulator; singelolycka; sladd; slicks; slitagevarnare; stoppsträcka; styrbarhet; styrcentrum; styrradie; trafikolycka; understyrning; vattenplaning; väggrepp; väghållning; överstyrning. Egna artiklar publicerade på Dagens Nyheter Debatt 880928, 890806, 890914, 950802, 960729.
 3. Hundratals omnämnanden och intervjuer i dagstidningar, fackpress, radio, TV.
  Porträtterad bl.a. i Teknikens Värld nr.6/94, Arbetet 940724, Östgöta Correspondenten 940909, Quattro nr.2/94, Auto Motor & Sport nr.11/95.
 4. Idégivare, demonstrationsförare & intervjuperson i TV-programmet Vetenskap (Kanal 1 880130) och i Utbildningsradions TV-serie Ratta Rätt (sänt flera gånger i båda SRT-kanalerna, UR videokassett nr.89342/tv1&3).
Under Construction
Nya länkar läggs in successivt.
Tips mottas tacksamt av lennart.strandberg@veta.se

Lennart Strandbergs företag STOP är företagsmedlem i VETA
med websajt-besök sedan 30/4 1996.

Tillbaka till VETA: [Översikt (med ramar)] [Hemsida (utan ramar)]

Frågor om VETAs websidor mailas till webmaster@veta.se

URL= http://www.veta.se/stop/lscv.htm uppdaterad 15/9 1997
Besök sedan 14/9 1997.