Om VETA

VETA
Vetenskap och Erfarenhet i Trafiksäkerhetsarbetet
bildades 1993 på Polishögskolan

Föreningen är en opolitisk, obunden, ideell förening och den har till ändamål att successivt öka trafiksäkerhetsvetandet genom att systematiskt ta vara på idéer och erfarenhetsbaserad kompetens och genom att medlemmarna tillsammans förädlar det praktiska kunnandet med hjälp av vetenskapliga metoder. Föreningen skall stödja och vara ett forum för forskningsintresserade personer som vill kombinera praktik och vetenskaplig verksamhet i trafiksäkerhetsarbetet.

(Ändamålsparagrafen i stadgarna för VETA)

Trafikantsäkerhet snarare än trafiksäkerhet

Vi fokuserar på den enskilde trafikantens säkerhet snarare än på trafikens. Även om den officiella trafikskadestatistiken ibland uppvisar rekordlåga dödstal, så säger det inget om alla okända faror och komplexa säkerhetsproblem som kvarstår för oss som färdas eller vistas i trafiken.

Att styra säkerhetsarbetet utifrån trubbig skadestatistik må andra göra. Vi vill få fram vilka faktorer som bidrar till att trafikolyckor inträffar och vad som ökar skaderisken, så att den enskilde trafikanten, föraren eller fordonsägaren kan skydda sig och sina närmaste på bästa sätt.

 

 

Vill Du ansöka om medlemskap.

I denna PDF fil finns lite om varför vi måste bli flera medlemmar i VETA.
Rekrytering.