VETA:s bakgrund

Inget är så praktiskt som en god teori

I VETA respekterar vi varandras kunnande och förädlar praktiska erfarenheter med vetenskapliga metoder. Vem som framför synpunkterna spelar ingen roll. Värdet ligger i det sakliga innehållet.

För att forskning skall kunna tillämpas på relevanta problem och på de mest lovande åtgärdsmöjligheterna krävs individuella erfarenheter, upptäckter och idéer. Såna är det gott om bland trafikproffs.

Men praktiska lösningar som fungerar utmärkt för en individ är inte alltid användbara för andra. Ibland behöver vi alltså ta reda på vad som är generaliserbart. För det finns olika vetenskapliga metoder. När sedan det allmängiltiga kan formuleras i en användbar teori, så har växelspelet utvecklats till något praktiskt för alla.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Nätverket VETA bildades 1993 av en grupp forskningsintresserade trafikspecialister med både praktisk och vetenskaplig bakgrund. Intresset var stort även från massmedia, och VETA var etablerat på Internet 1996 med en välbesökt egen domän (www.veta.se) innan resursstarka organisationer som Vägverket, VTI och NTF ens hade öppnat egna webbplatser.

Men det öppna stödet sinade när VETA framförde saklig kritik och kom med alternativ till fartövervakning, bilbantning, körkortsregler och andra politiskt opportuna åtgärder. Om detta vittnar den glesa uppdateringen och uteblivna moderniseringar av webbplatsen www.veta.se under lång tid.

Ackumulerad kunskap

De gamla sidorna finns dock kvar under samma adresser med sitt sakliga innehåll, analyser och synteser. Så gör vi för att ackumulera trafikproffsens erfarenheter och för att argumentationen fortlöpande ska kunna granskas öppet enligt praxis för vetenskaplig verksamhet.

Kritik och synpunkter välkomnas genom formulären, som nås via marginallänken ”Kontakt”. Vi har valt att inte direktpublicera anonyma och oreflekterade kommentarer. Dels har vi inte de resurser som krävs för moderering och dels vill vi, som nu är aktiva i VETA, visa respekt för alla som tidigare bidragit med kvalificerade insatser.

Genomtänkta kommentarer tar vi till oss och försöker besvara, kanske genom att publicera dem i en ny artikel. Det gör vi med eller utan namn på källan enligt önskemål från den som kontaktat oss. Såna dialoger kan öppna för nya medlemskap.