Ladda ned vetande

Här kan du ladda ned PDF-filer i fulltext med

  • remissvar från VETA till regeringskansliet med förbättrande kritik mot myndighetsförslag och länkar till …
  • rapporter från vetenskapliga studier i VETA-medlemmars regi
  • forskartips om hypoteser och åtgärdsförslag från VETA:s seminarier

Korta dragbilars säkerhet

Regeringsuppdrag till Transportstyrelsen

Transportstyrelsens utredning 2020-10-15
Korta dragbilar: Fokus på regelförslagen. VETA:s remissvar 2021-03-01
Fällknivsolyckors orsaker. Lennart Strandbergs remissvar 2021-03-01