Styrelsen

VETA styrelse består sedan föreningens årsstämma 2022-05-14 av följande personer.

Anders ’A:son’ Andersson, ordförande. Linköping.
Arbetade tidigare med forskning och utveckling av militär markradarmateriel på FOI. Uppvuxen i åkeri och körde lastbil så snart benen räckte ner till pedalerna, men ganska snart togs yrkeslivet över av elektronik. Kuriosa: Är svensk Radiomästare och utbildad domare i banhoppning, häst.

Per Thomson, sekreterare.
Transportingenjör, Råå. Hela mitt yrkesliv har präglats av transporter och logistik. Från början som chaufför och åkare med Europatrafik. Utbildade mig till gymnasieingenjör och tog universitetsexamen. Därefter arbetat med det mesta från fordonsutveckling till IT-system för logistikplanering, väg, järnväg och sjö. Kuriosa i detta sammanhang var att jag av Bolidens ledning fick i uppdrag att förhindra nedläggning av det projekt vid Vägverket som avsåg att höja för Sverige högsta tillåtna fordonsvikt, bruttoviktstaket, från 51,4 ton till 60 ton under 80-talet. Den utredning jag gjorde, visade att Bolidens 100 tons kombination gav överlägset lägsta vägslitage. Detta ledde till att Vägverkets projekt med höjning till 60 ton fortsatte och slutfördes.

Per-Olov Franssén

Per-Olov Franssén, kassör
Specialist på bilteknik & -provning, Linköping
Tidigare stationschef och nationell kvalitetsinspektör vid AB Svensk Bilprovning

Johan Granlund, vice ordförande.
Civilingenjör V, Borlänge. Har i över trettio år arbetat för trafiksäker framkomlighet och ökad färdkvalitet, främst genom mer och bättre vägunderhåll. Ansvarat för ett par delprojekt inom EU-projekten Roadex III & Roadex IV, vilka producerade nyttiga resultat om hälso- och olycksrisker för lastbilschaufförer i Skottland, Norge, Finland och Sverige, samt hur dessa risker kan effektivt förebyggas. Expert vid statliga haveriutredningar efter olyckor med tunga fordon i såväl Norge som Sverige. Ansvarig för genomförande av komplexa utredningar, så som:

Valberedning

Lennart Strandberg, valberedare samt adjungerad till styrelsen
Professor (emeritus) i färdsäkerhet, Linköpings universitet
Haveridynamisk analytiker i eget företag stop.se med nyheter på bildrullen.se

Johan Granlund, se ovan.

Revisorer

Johan Holst, revisor. Bollnäs.


Halvard Nilsson

Halvard Nilsson, revisorssuppleant
Däckspecialist och tidigare utvecklingschef vid Gislaved Däck, Gislaved.