Så funkar det

Sidorna under denna knapp förklarar olika fenomen som är av betydelse för olycks- och skadeförlopp.

Vår ambition är att det ska vara begripligt men ändå med vetenskapligt vedertagna beskrivningsmodeller och korrekta benämningar på fysikaliska storheter. Exempelvis försöker vi använda orden kraft, tryck och energi enbart för motsvarande storheter i fysiken – även om de i trafiksammanhang ibland betecknar något annat.

När man pratar om ”levande kraft” i trafiken avses ofta fysikens rörelseenergi.
Vägtrafikens ”axeltryck” anges i kilogram eller ton, som i fysiken är enheter för massa (vikt).
Tryck definieras i fysiken som kraft per ytenhet.

Utan sådana distinktioner blir det omöjligt att generalisera på ett korrekt sätt. Livshotande missförstånd kan uppstå på olika nivåer. Problemens komplexitet underskattas och strategiskt felaktiga beslut genomdrivs till stora kostnader.
Exempel finns under knappen I massmedia.