Bilprovningen kommer att delas.

På nästa bolagsstämma kommer regeringen att föreslå att Bilprovningen som verkat i monopol sedan 1965 ska delas.
Förslaget går ut på att 2 aktörer utöver gamla Bilprovningen ska ta hand om befintligt stationsnät. Ett förslag kommer att presenteras av representanter från regeringen vid bolagsstämman i januari. Regeringens ställningstagande redovisas här.

Behövs alla dessa funktioner?

Efter att tagit del av senaste Volkswagen magasin så är man frågande, ska man vara uppkopplad som om man var hemma när man åker bil?

Ja vi måste nog acceptera att inom detta område går utvecklingen fram med en fart som man aldrig vågat ana. Ta t.ex. bara möjligheterna i detta infotainmentsystem som man kan välja till i en modern bil.

Man måste nog vara så förståndig att man på en bil med alla dessa innovationer ser till att förarassistantsystemet är det som först måste finnas på bilen. Detta system hjälper nog den allt för uppkopplade föraren att vara lämplig som fordonsförare.

Ny körkortsbestämmelse kommer 2012

EU Direktiv 2006/126/EG kommer att tillämpas i Sverige med början våren 2012 för att vara helt genomfört våren 2013.

Exempel på förändringar: Körkortsbehörigheterna C1, C1E, D1 och D1E, som tidigare varit frivilliga för medlemsstaterna att införa, föreslås bli obligatoriska. En ny motorcykelbehörighet, A2 föreslås, liksom en möjlighet att få framföra tyngre släp än tidigare med B-körkort.

Ta del av lagrådsremiss. Välj ut i innehållsförteckning, det som Du kan behöva veta, för att få framföra fordon på våra vägar i framtiden.