Vem kan reparera Din bil framöver.

Under många år har det varit osäkert för oberoende bilverkstäder om man ska kunna göra reparationer av moderna bilar.
EU beslutade så sent som i år att gruppundantaget ska fortsätta att gälla. Man ska få tillgång till erforderlig data för att fackmässigt kunna reparera ett fordon.
Man byggde upp ett system kallar SERMI. Där skulle man kunna ansluta verkstaden genom ett ackrediterat system. Nu börjar det systemet att ifrågasättas och men får inte den anslutning man räknat med.
I en ny dom från Tyskland har man nu fått klart vem som ska få data via OBD uttaget som finns för fordonet. Det innebär att man ska kunna få erforderliga uppgifter från tillverkare.
Läs gärna denna länk.

Swedac förklarar SERMI närmare.

Nu är det hög tid för bilverkstäder i Sverige att ansöka om ett godkännande för att komma åt information och data på bilar man vill reparera.
Gruppundantaget som gäller att en verkstad ska kunna reparera fordonet och ha den kunskap som erfordras för att garanti på fordonet ifråga fortsatt ska gälla.

Det nya sättet för verkstaden att bevisa att man har kompetensen gör att man måste vara ansluten i systemet SERMI. I denna länk kan Ni läsa lite om vad Swedac skriver. https://www.swedac.se/fragor-och-svar-om-swedacs-roll-i-arbetet-med-sermi/

Vid uppföljningen av frågan så ser vi i VETA.
Anslutningen till SERMI går trögt i hela Europa. Hela konceptet har för många och dyra krav för att mindre och medelstora verkstäder kan räkna hem investeringen.
Även om gruppundantaget inom EU ska fortleva så kanske det inte kommer att vara så på grund av att man inte ansluter verkstaden till SERMI.
Vi får se om det kommer att bli kravet för att verkstaden ska betraktas som kompetent och att garantier ska gälla om man gjort service på sin bil där verkstaden inte är SERMI-godkänd.

Senaste uppdatering bekräftar att SERMI har det svårt att slå igenom i Europa. Kolla Länk

Gruppundantaget förlängs 31 maj 2028

Kanske blir flera som får lägga ner framöver.

Sedan 2010 har EU angivit regler som innebär att en fordonsverkstad som har erforderlig kompetens också får reparera fordon och därmed inte sabotera gällande garanti.

Bestämmelsen kallades för gruppundantaget. Nu är det bara ett år kvar innan regeln upphör.

Nu ska nya förhandlingar till för att forma framtidens gruppundantag. EU måste ta tag i frågan och formulera framtidens regler i detta avseende.

I denna länk kan Ni få lite ytterligare information om det pågående arbetet.

Det nya system som ska skapas för att bilverkstäder och kontrollorgan ska få tillgång av fordonsuppgifter. SERMI har man som benämning på systemet. Det ska sjösättas under hösten 2023. Läs gärna i denna Länk för att få lite kunskap.

SERMI är alternativet.

När man konstaterade att OBD uttaget på bilen inte längre går att läsa eventuella fel som kan finnas på bilen.
Då har man skapat en funktion på en server inom EU där verkstäder och besiktningsföretag ska kunna komma åt
information om säkerhetsrelaterad information från olika fordonstillverkare.
Man ska bygga upp ett system där varje verkstad eller besiktningsföretag ska kunna ansluta personer som kan utnyttja informationen.
Detta kommer naturligtvis innebära att gruppundantaget som innebär att alla ska kunna reparera Din bil kommer att sättas ur spel.
Man kan nog inte räkna med att man släpper all information som kan behövas för att reparera en bil.
I denna länk kan man läsa lite mera.