Bilprovningen kommer att delas.

På nästa bolagsstämma kommer regeringen att föreslå att Bilprovningen som verkat i monopol sedan 1965 ska delas.
Förslaget går ut på att 2 aktörer utöver gamla Bilprovningen ska ta hand om befintligt stationsnät. Ett förslag kommer att presenteras av representanter från regeringen vid bolagsstämman i januari. Regeringens ställningstagande redovisas här.