Ny körkortsbestämmelse kommer 2012

EU Direktiv 2006/126/EG kommer att tillämpas i Sverige med början våren 2012 för att vara helt genomfört våren 2013.

Exempel på förändringar: Körkortsbehörigheterna C1, C1E, D1 och D1E, som tidigare varit frivilliga för medlemsstaterna att införa, föreslås bli obligatoriska. En ny motorcykelbehörighet, A2 föreslås, liksom en möjlighet att få framföra tyngre släp än tidigare med B-körkort.

Ta del av lagrådsremiss. Välj ut i innehållsförteckning, det som Du kan behöva veta, för att få framföra fordon på våra vägar i framtiden.